Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

Wiślica Spółka Wodna wraz z Gminą Wiślica zrealizowała zadanie pn. „ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica”

W  ramach zadania wykonano konserwację rowów melioracyjnych o długości 28 342mb w m.:  Chotel Czerwony, Gorysławice, Górki, Hołudza, Kobylniki, Skotniki Dolne, Kuchary, Łatanice, Sielec, Skorocice, Szczerbaków,  Szczytniki, Wawrowice, Wiślica, Jurków.
Wartość zadania wyniosła 206 296,29zł. Całość środków pochodziła z dofinansowania przyznanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.