Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 42,

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 42 3. Pikietaż: 209+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ruda Maleniecka-Końskie 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Nowy Kazanów 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: zderzenie samochodu osobowego z rowerzystą 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy i rowerzysta 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: droga zablokowana- objazd przez m. Brody oraz przez m. Modliszewice 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2021-10-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:44 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia

Komunikat jest ważny od 12-10-2021 08:00:00 do 12-10-2021 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania