Informujemy, że dnia 30.01.2023 r. (poniedziałek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

flaga obrys.jpeg

  Gmina Wiślica otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji    na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do realizacji w 2021 r. na realizację zadań związanych z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowościach Górki oraz Gluzy oraz drogi gminnej w miejscowości Łatanice.  Wartość wykonanych robót wynosi 1 009 000,00 zł, wartość dofinansowania 804 438,00 zł.