Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 9 m. Porudzie

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 81+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Porudzie 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Wyciek płynów eksploatacyjnych na długości około 200 m. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 maszyna rolnicza. 10. Liczba rannych: n.d. 11. Liczba zabitych: n.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wprowadziła ruch wahadłowy. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 4 15. Data powstania zdarzenia: 2022-09-18 16. Godzina powstania zdarzenia: 19:00 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 18-09-2022 19:27:00 do 18-09-2022 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania