Niesłyszący

Nabór wniosków o dopłaty na wymianę dachu z azbestu

W dniu 17 października 2022r. ruszył nabór wniosków o dopłaty na wymianę dachu z azbestu na nowe pokrycie na budynkach gospodarczych. Nabór prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski są przyjmowane online, zaś wsparcie będzie udzielane w formie płatności końcowej, po zrealizowaniu zadania. Nabór wniosków będzie trwał do 15 listopada 2022r.

Program zakłada usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków służących do produkcji rolnej i zastąpienie ich nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu z dopłatą.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest wymiana pokrycia dachu na całym budynku służącym do produkcji rolniczej na powierzchni nie większej niż 500 m2. Wysokość dopłaty to 40zł/m2 i nie więcej niż 20 000zł.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaściciel budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu – rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym roników (Dz.U. z 2022r. Poz.933, z późn. zm.) lub któremu przyznano płatności bezpośrednie.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz pomoc przy sporządzaniu wniosków jest udzielana w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul.Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, tel. (041) 3690926, (041) 3690928.